Suunnittelu ja konsultointi

Turvalaitteet

Palvelumme kattavat rautateiden turvalaitteisiin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, kuten liikennepaikkojen asetinlaitteet, linjasuojastusjärjestelmät, tasoristeyslaitokset, relepohjaisten järjestelmien kytkentäsuunnittelun, turvalaitteiden käyttöönotto- ja tarkastuspalvelut sekä niiden rakennuttamisen ja valvonnan.


Liikkuvan kaluston valvontajärjestelmät

Rautateiden liikkuvan kaluston  suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut mm. seuraaviin järjestelmiin:

 • Teknisen valvomon informaatioalusta (VALTSU),
 • kuumakäynti-ilmaisinlaitteet (LAKU),
 • pyörävoimailmaisimet (VEKU),
 • kaluston tunnistamiseen liittyvät RFID-laitteet sekä
 • virroitinkamerat (APMS).

Käyttöönotto- ja testauspalvelut

Käyttöönotto- ja testauspalvelut ovat käytännössä teknisten järjestelmien laadunvarmistusmenettelyjä (Quality assurance, QA), joiden tarkoituksena on estää ongelmien esiintyminen järjestelmän tuotantoonoton jälkeen. Laadunvarmistusmenettelyihin kohdistettuihin kustannuksiin saadaan parhaiten vastinetta, kun keskitytään tuotekehitysvaiheiden alkupäähän, esimerkiksi suunnitelmien tarkistukseen. Käyttöönottajan tärkeimpinä tehtävinä on arvioida onko järjestelmä soveltuva suunniteltuun käyttöön ja mitkä ovat riskit, jos testattu järjestelmä otetaan sellaisenaan käyttöön.

Turvalaite- ja sähkörakentaminen

Turvalaite- ja sähkörakentaminen

Rautatiedolla on osaaminen kaikkiin Suomen rataverkolla käytössä olevien turvalaitejärjestelmien rakentamiseen, joihin kuuluvat mm.

 • ohjaus- ja turvalaitteiden suunnittelu sekä rakentaminen,
 • liikkuvan kaluston valvontajärjestelmät,
 • kulunvalvontalaitteiden asennus sekä
 • kaapeloinnit.

Lisäksi voimme tarjota osana turvalaitehankkeita myös sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien asennustöitä.

Turvalaite- ja sähkökunnossapito

Turvalaite- ja sähkökunnossapito

Rautatiedolla on kokemusta kaikkien Suomen rataverkolla käytössä olevien turvalaitejärjestelmien kunnossapidosta. Lisäksi tarjoamme myös sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapitotöitä osana turvalaitekunnossapitoa. Kunnossapitopalveuiden eri osa-alueita ovat mm.

 • turvalaitejärjestelmät,
 • liikkuvan kaluston valvontajärjestelmät,
 • määräaikaistarkastukset,
 • määräaikaiskunnossapito,
 • viankorjaus sekä
 • kaapeleiden kunnossapito ja kaapelikartoitukset.
Sertifikaatit

sertilogo-2sertilogo-1