KR152098 Nurmes, turvalaite- ja vahvavirtatyöt

Sijaintipaikkakunta: Nurmes

Rakennuttaja/tilaaja: Destia Rail / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Projektissa Rautatiedon työnkuvaan kuului liikennepaikan uusittuihin raideosuuksiin sekä vaihteisiin (6kpl) liittyvien raidevirtapiirien, vaihdetöiden, vaihteenlämmitysten sekä JKV-töiden osalta irroitukset ja kytkentä/suunnittelutyöt sekä turvalaite- että vahvavirtakäyttöönotot mittauksineen.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 11/2015

Turvalaitepäivystys, Alue 6

Sijaintipaikkakunta: Liikenneviraston KPa 6 kokonaisuudessaan.

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden vikapäivystys ja -korjaus.

Kesto: 2kk

Valmistumisajankohta: 8/2014

Turvalaitekunnossapito, Alue 8

Sijaintipaikkakunta: Yläsavo

Rakennuttaja/tilaaja: Destia Rail / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Opastinturvalaitoksien, tasoristeyslaitoksien sekä suojastuksen kunnossapito.

Kesto: 2kk

Valmistumisajankohta: 11/2013

Turvalaitepäivystys, Alue 9

Sijaintipaikkakunta: Oulu – Kokkola väli

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden vikapäivystys ja -korjaus.

Kesto: 1kk

Valmistumisajankohta: 7/2014

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 11

Sijaintipaikkakunta: Pikkarala, Muhos, Utajärvi, Vaala, Kivesjärvi, Paltamo

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Turvalaitteiden ulkohuollot ja tievaroituslaitosten syyshuollot.

Työhön kuului mm. valo-opastimien, ratalaitekaappien, relekojujen, raidevirtapiirien, akselilaskentaosuuksien ja avainsalpalaitteiden määräaikaistarkastukset ja -huollot.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 12/2014

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 1

Sijaintipaikkakunta: Ri – Jp

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track

Sisällön kuvaus: Turvalaitteiden kävelytarkastus ja huoltokorjaus. Kävelytarkastuksen johdosta havaitut puutteet myös korjattiin. Huoltokorjauksen aikana porattiin yli 60 Cempre reikää kiskoon raidevirtapiirin johtimia varten sekä asennettiin noin 60 metriä 50 mm2 ja 50 metriä 25 mm2 kuparijohdinta. Lisäksi ammuttiin kiskoon yli 470 yhdyslenkkiä tappijuotoskoneella sekä asennettiin lukuisia uusia kiskokaivoja.

Kesto: 3kk

Valmistumisajankohta: 12/2014

Vaihteiden kunnossapito

Sijaintipaikkakunta: Kohteet pääosin Liikenneviraston KPa 7 alueella

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Yksityisraiteiden haltijat

Sisällön kuvaus: Alueella sijaitsevien yksitysraiteiden vaihteiden kunnossapito ja työnjohto vaihdepätevän henkilön toimesta.

Kesto: 4kk

Valmistumisajankohta: 09/2015

Turvalaitteiden kunnossapito, Alue 7

Sijaintipaikkakunta: Liikenneviraston KPa 7 kokonaisuudessaan.

Rakennuttaja/tilaaja: VR Track / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Alueen kaikkien rautatieturvalaitteiden kunnossapito, vikapäivystys ja -korjaus osana asiakkaan turvalaiteryhmää.

Kesto: 15kk

Valmistumisajankohta: 06/2016

IR141013 Kankaan liikennepaikan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Kangas (Ylivieska)

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Kankaan liikennepaikan kokonaisuuteen kuului Rautatiedon osalta turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu, kytkentä ja vaiheittaiset oman työn tarkastukset ennen vaiheittaisia liikenteelle luovutuksia, turvalaitteiden turvallisuustason muutostyöt. Edellä mainitut muutokset toteutettiin  Siemensin DrS tyyppiseen releasetinlaitteeseen. Lisäksi materiaalihankinnat, kaapit maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, kaikkien ulkolaitekaappien uusiminen, opastinmastot maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, baliisien ohjelmointi ja asennus sekä JKV-koodaimet.
Myös runkokaapeloinnin järjestelmäkytkennät, paikalliskaapeloinnin hankinta-, asennus- ja kytkentätyöt,
releasetinlaitteen muutosten vaiheittaiset käyttöönottotarkastukset (oman työn varmennus) ennen tilaajan suorittamia erillisiä käyttöönottotestejä sekä liikenteelle luovutusta kuului projektiin.

Työhön kuului lisäksi kaiken nykyisen turvalaitedokumentaation muuttaminen CAD –formaattiin ja dokumentaation ajantasaisuuden tarkastaminen, radan merkkien suunnittelu ja rakentaminen RATO17 mukaisesti esiopastimien välille kilometrivälille 640+040 ….645+100, asetinlaitteen turvallisuusperustelun laatiminen (Specific Application Safety Case) soveltaen standardin EN 50129 vaatimuksia. Urakoitsija toimitti myös urakan loppudokumentaationa safety case –dokumentin ja arviointilaitoksen hyväksymän turvallisuuden arviointikertomuksen.

Asetinlaitejärjestelmän vaihteenlämmityksien ohjauksien ja ilmaisujen muuttaminen Liikenneviraston julkaisun B17 mukaiseksi kuului myös työnkuvaan, jonka rajauksena toimi liikenteen kauko-ohjausjärjestelmän I/O -rajapinta. Kauko-ohjausjärjestelmän vaiheittainen muutossuunnittelu ja I/O -telineen muutostyöt materiaaleineen oli myös osana projektikokonaisuutta.

Hanke toteutettiin suunnittele ja toteuta -periaatteella. Suunnittelun osuus kokonaistyömäärästä oli 23%.

Hankkeen sopimussumma 0,8M€

Kesto: 13kk

Valmistumisajankohta: 06/2015

IR121203 Oulaisten pääurakan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Oulainen

Rakennuttaja/tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Oulaisten rautatieliikennepaikan turvalaiterunkokaapelointi ja niiden mittaukset, vanhojen kaapeleiden esiinkaivuu, siirto ja suojaus, kaapelien näytöt, raidevirtapiirien seurantamittaukset, turvalaitteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus, väliaikaisten raidevirtapiiriosuuksien suunnittelu ja toteutus, turvalaitekaapelivaurioiden paikannus ja korjaus, matkustajainfo-näyttöjen siirtäminen ja käyttöönotto, kaappien ja opastimien jalustojen asennus, materiaalien hankinnat sekä kaapelikuvien päivitys. Raiteen 1 väliaikainen käyttöönotto sisältäen raidevirtapiirien, vaihteiden, opastimien ja avainsalpalaitteiden muutosten suunnittelun ja toteutuksen. Työhön kuului myös työnaikaisten turvalaitevikojen korjaus.

Hankkeen sopimussumma 0,3M€

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 03/2015

Sähköradan käyttökeskustoiminta

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankinta-asiakirjat 2014-2018. Hankkeessa Rautatieto laati sähköradan käyttökeskustoiminnan tarjouspyyntöasiakirjat sekä arvioitiin ja pisteytettiin annetut tarjoukset. Hankkeessa sovellettiin mm. Liikenneviraston sähkörataohjetta B22 sekä ohjetta palveluntuottajan turvallisuusuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 11/2013

Patokankaan rakennuttamis- ja turvalaitetöiden valvonta

Sijaintipaikkakunta: Kemijärvi

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Kemijärvi – Isokylä – Patokangas -rataosuuden turvalaiterakentamisen ja Patokankaan raakapuuterminaalin rakennuttamiskonsultaatio. Työtehtäviin kuuluivat mm. sähköradan kaukokäyttöön, teleyhteyksiin ja erityisesti turvalaitteisiin liittyvät asiantuntija-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät.

Valmistumisajankohta: 12/2016

Kesto: 28kk

Teknisen valvomon asiantuntijapalvelut

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa Rautatieto laati teknisen valvomon henkilöstön kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat kaudelle 2015-2019. Hankinta-asiakirjojen laatimisen lisäksi osallistuttiin tarjoajien arviointiin ja pisteytykseen yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoiden kanssa.
Teknisestä valvomosta seurataan mm. asemien, ratatunneleiden sekä kiinteistöjen turvateknisten laitteiden tilaa. Lisäksi valvomon henkilöstön työtehtäviin kuuluu rautateiden liikkuvan kaluston valvontalaitteiden erityisseuranta. Seurattavat valvontalaitteet ovat kuumakäynti-ilmaisinlaitteita, pyörävoimailmaisimia, kaluston tunnistamiseen liittyviä RFID-laitteita sekä virroitinkameroita (APMS).

Valmistumisajankohta: 8/2014

Kesto: 8kk

VALTSU -järjestelmän tekninen määrittely

Sijaintipaikkakunta:: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: VALTSU-järjestelmä on Rautatiedon, Proxionin ja Liikenneviraston määrittelemä informaatioalusta, jonka avulla voidaan hallinnoida rataverkolla liikkuvan kaluston valvontatietoja ja hälytyksiä yhdestä paikasta.
Rautatieto johti VALTSU-informaatioalustan teknistä määrittelyä ja siihen liittyvään demoalustan toteutusta hankkeen alussa, luoden perustan valvontatiedon käsittelyn periaatteille ja käyttöliittymälle.

Valmistumisajankohta: 8/2012

Kesto: 8kk

RFID -järjestelmän tekninen määrittely

Sijaintipaikkakunta:: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion Power/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa toteutettiin liikkuvan kaluston tunnistamiseen ja valvontaan tarkoitetun RFID -järjestelmän tekninen määrittely sekä projektinjohtotehtävät. Kansainvälisessä hankinnassa tarjouspyyntöasiakirjat laadittiin englanniksi. Tehtävissä määriteltiin RFID -järjestelmän tekniset vaatimukset hankkeen kilpailuttamista varten sisältäen mm. lukijaverkoston suunnittelun. Projektissa osallistuttiin tarjoajien ja heidän tuotteidensa laadun arviointiin sekä tarjouksien vertailuun. Hanke sisälsi myös pilottivaiheen testisuunnittelun ja testauksen järjestelyt sekä osana sitä tarjotun laitteiston laadun ja riskien arviointi.

Kesto: 14kk

Valmistumisajankohta: 8/2012