IR121203 Oulaisten pääurakan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Oulainen

Rakennuttaja/tilaaja: Lemminkäinen Infra Oy / Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Oulaisten rautatieliikennepaikan turvalaiterunkokaapelointi ja niiden mittaukset, vanhojen kaapeleiden esiinkaivuu, siirto ja suojaus, kaapelien näytöt, raidevirtapiirien seurantamittaukset, turvalaitteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus, väliaikaisten raidevirtapiiriosuuksien suunnittelu ja toteutus, turvalaitekaapelivaurioiden paikannus ja korjaus, matkustajainfo-näyttöjen siirtäminen ja käyttöönotto, kaappien ja opastimien jalustojen asennus, materiaalien hankinnat sekä kaapelikuvien päivitys. Raiteen 1 väliaikainen käyttöönotto sisältäen raidevirtapiirien, vaihteiden, opastimien ja avainsalpalaitteiden muutosten suunnittelun ja toteutuksen. Työhön kuului myös työnaikaisten turvalaitevikojen korjaus.

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 03/2015