IR161489 HELRA JKV-työt Ebiloop muutokset, ulkolaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Riihimäki – Lahti, Luumäki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeessa korvattiin Ebiloop KC ja LC komponenteilla toteutettu JKV -järjestelmä vastaavalla ADTRANZ- koodaimilla toteutetulla järjestelmällä. Hankkeeseen kuului:
– Suunnitelmien mukaiset muutostyöt JKV-järjestelmään
– kaiken työssä tarvittavan materiaalin (tilaaja toimittaa baliisit ja koodaimet)
– punakynäpiirustukset kaikista työhön liittyvät suunnitelmista joihin muutokset kohdistuvat
– muutoksien suunnitelu, mm. koodainten kytkentöjen ja virransyötön osalta
– osallistumisen käyttöönottoon ja mahdollisiin esitestauksiin maastossa (SAT)
– muutostyöt kaappeihin suunnitelmien mukaisesti
– ohjauslinjojen asennus opastinmuuntajat ja koodaimet kaappeihin
– suunnitelmissa esiintyvien merkkien asentaminen

Kesto: 8kk

Valmistumisajankohta: 12/2016