IR171126 Rataosan täsmällisyyden parantaminen Sk-Kok ja Yv-Ol

Sijaintipaikkakunta: Seinäjoki – Kokkola, Ylivieska – Oulu

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: DrS Releasetinlaitteiden muutostyöt kytkentäsuunnitelmineen ja toteutuksineen. REST- ja VLUK-toiminto jokaiselle liikennepaikalle (Lpa)-(Kok) ja (Yv)-(Ol) pois lukien Kilpuan liikennepaikka.
– Kaikkien em. töiden vaatimat suunnittelu- ja muutostyöt materiaalihankintoineen, tarkastus (SIT) ja vaiheittainen liikenteelleluovutus.
– Kaiken turvalaitedokumentaation päivittäminen vastaamaan lopullista tilannetta ja dokumentaation ajantasaisuuden tarkastaminen.
– Loppupiirustuksien laatiminen.
– Turvallisuusperustelun laatiminen (Specific Application Safety Case) soveltaen standardin EN 50129 vaatimuksia.
– Safety case – dokumentin ja arviointilaitoksen hyväksymän turvallisuuden arviointikertomuksen toimittaminen.
– Erilliskäyttötaulujen muutokset.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa liikennepaikkojen liikenteenohjausjärjestelmien toiminnallisuutta. Liikenteen täsmällisyys paranee ratatöiden aiheuttamien haittojen vähenemisenä ja liikenteenohjauksen joustavuuden lisääntymisen myötä.

Kesto: 12kk

Valmistumisajankohta: 5/2017