KR180716 Oulu-Kontiomäki turvalaitteiden välisuojastuspisteet urakka

KR180716 Oulu-Kontiomäki turvalaitteiden välisuojastuspisteet urakassa suunniteltiin ja rakennettiin kokonaan valmiiksi Hyrkkään, Niskan, Liminpuron ja Melalahden liikennepaikkojen turvalaitteet.

Rakennuttaja/tilaaja:Väylävirasto

Sisällön kuvaus:
– Turvalaitelogiikan kytkentäsuunnittelu ja toteutus
– Laitetilojen rakentaminen
– Työhön liittyvien johtoteiden kaapelointien rakentaminen
– Käyttöönottotarkastuksiin ja liikenteelle luovutuksiin osallistuminen
– Sähköradan ajolankasyötöjen suunnittelu ja toteutus sisältäen katkeamattoman virransyötön
– Radan merkkien suunnittelu ja toteutus
Suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin siten, että suojastusjärjestelmä täyttää soveltuvin osin Suomen asetinlaitevaatimukset ja Ratatekniset ohjeet

Välisuojastuoisteiden turvalaitelogiikka toteutettiin Selbstblock VR -järjestelmän teknologiaa ja se sovitettiin nykyiseen asemavälisuojastukseen erikoisratkaisuin K50-vapaakytkennällä täydennettynä. Opastinvarustusta täydennetiin Odota Seis / Odota Aja -opasteet sisältävällä esiopastinkytkennällä. Raiteen vapaanoaolun valvonta toteutettiin Az S 350 U -Akselinlaskentajärjestelmällä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa radan kapasiteettia ja varmistaa erityisesti Venäjältä Vartiuksen suunnasta tulevan rautapelletin transitokuljetukset Kokkolan satamaan ja Raahen terästeollisuudelle.

Hanke sisälsi useita uusia Rautatiedon kehittämiä innovaatiota ja ratkaisuja.

Hankkeen sopimussumma 1,1M€

Valmistumisajankohta: 08/2019