KR182579 Pännäisten kolmioraiteen turvalaiteurakka

Sijaintipaikkakunta: Pännäinen

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on ollut parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennnöintiä, varmistaa rataosan liikennöitävyys ja junaturvallisuus skeä edistää rautatieliikennettä ja rataverkon käyttöä.

Rautatieto on toimittanut hankkeelle sopimuksen mukaiset työsuoritteet. Työlaajuuteen on kuulunut mm. turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu sekä asetinlaitetyypin Siemens Drs laajennus- sekä kytkentätyöt urakan vaatimilta osin. Suunnittelu- ja toteutustyöhön on kuulunut mm. opastimet, vaihteet, JKV, tasoristeyslaitoksen asetinlaiteriippuvuuden toteutus, turvalaitekaapit, REST- ja VLUK toimintojen toteutus uusille elementeille sekä erilliskäyttötaulun laajamittainen suunnittelu- ja muutostoteutus.

Hankkeella on toteutettu lisäksi uusien ulkolaitteiden runko- ja pienkaapeloinnin toteutus.

Turvalaitedokumentaatio on päivitetty vastaamaan lopullista tilannetta, jonka lisäksi liikennepaikan muu dokumentaatio on tarkastettu ja ajantasaistettu.

Urakassa on laadittu asetinlaitteelle hyväksytysti turvallisuusperustelu (Specific Application Safety Case) soveltaen standardia EN50129.

Väyläviraston Linki

Kesto: 8kk

Valmistumisajankohta: 02/2019