Sähköradan käyttökeskustoiminta

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Hankinta-asiakirjat 2014-2018. Hankkeessa Rautatieto laati sähköradan käyttökeskustoiminnan tarjouspyyntöasiakirjat sekä arvioitiin ja pisteytettiin annetut tarjoukset. Hankkeessa sovellettiin mm. Liikenneviraston sähkörataohjetta B22 sekä ohjetta palveluntuottajan turvallisuusuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

Kesto: 11kk

Valmistumisajankohta: 11/2013