VALTSU -järjestelmän tekninen määrittely

Sijaintipaikkakunta:: Helsinki

Rakennuttaja/tilaaja: Proxion/Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: VALTSU-järjestelmä on Rautatiedon, Proxionin ja Liikenneviraston määrittelemä informaatioalusta, jonka avulla voidaan hallinnoida rataverkolla liikkuvan kaluston valvontatietoja ja hälytyksiä yhdestä paikasta.
Rautatieto johti VALTSU-informaatioalustan teknistä määrittelyä ja siihen liittyvään demoalustan toteutusta hankkeen alussa, luoden perustan valvontatiedon käsittelyn periaatteille ja käyttöliittymälle.

Valmistumisajankohta: 8/2012

Kesto: 8kk