INTRA

Petri Kaarteesta sähköratarakentamisen liiketoimintajohtaja

12.7.2024    

Petri Kaarre aloitti Rautatiedolla liiketoimintajohtajan pestissä 1.7.2024.

Sähkövoimatekniikan insinööri Kaarre on työurallaan työskennellyt johtotehtävissä puolustusvälineteollisuudessa sekä projektinjohtotehtävissä raidekalusto teollisuudessa.

”Uskon, että kokemukseni johtajan työstä ja raidealan tuntemus kalustopuolelta tuo uutta ja erilaista näkemystä Rautatiedolle sekä sen omistaja yritykselle Sundström Ab Oy:lle” Kaarre kertoo ja jatkaa: ”Intoa puhkuen otan liiketoimintajohtajan pestin vastaan. Haluan kehittää liiketoimintaa varmistamalla olemassa olevien projektien menestyksekkään valmistumisen, mutta samalla löytää uusia kohteita ja kasvattaa Rautatiedon sähkörataliiketoimintaa.”

Sähköratarakentamisen liiketoimintajohtajan vastuulla on, nimensä mukaisesti, koko sähköratarakentamisen liiketoiminta ja sen alainen toiminta projekteineen ja henkilöstöineen. Liiketoimintajohtaja raportoi Rautatiedon toimitusjohtajalle.

Rautatieto ja Valoo yhteistyöhön taloyhtiöasiakkaiden palveluista

28.5.2024    

Valokuituyhtiö Valoo rakensi viime vuonna Suomeen yli tuhat kilometriä valokuituverkkoa, ja tänä vuonna määrä moninkertaistuu. Suururakoita toteuttaa Valoon kanssa koko maan kattava kumppaniverkosto, johon kuuluu jo toistakymmentä kaapeliasennuksiin erikoistunutta urakointiyritystä sekä suuri joukko muita alihankkijoita.

Pohjois-Pohjanmaalla Valoon verkostoon on liittynyt Rautatieto Oy, joka ottaa vastuulleen taloyhtiöiden valokuiduttamisen sovituilla alueilla. ”Näen yhteistyön Valoon kanssa merkittävänä askeleena eteenpäin, kun laajennamme tietoliikepalveluidemme kokonaisuutta”, kertoo liiketoimintajohtaja Petteri Heusala. ”Suunnittelu- ja asennustyöt on jo aloitettu Ylivieskassa ja Oulussa.”

Valoo laajentaa kumppaniverkostoaan sitä mukaa, kun sen asiakaskunta kasvaa ja uusia rakentamistarpeita syntyy eri puolille maata. ”Kiinnitämme kumppanivalinnassa erityistä huomiota siihen erityisosaamiseen, mitä valokuituverkkojen rakentamisessa ja valokuituyhteyksien luotettavassa ylläpidossa tarvitaan”, sanoo Valoon rakentamisesta vastaava johtaja Juha Kirmanen. ”Rautatieto täydentää erinomaisesti verkostoamme sekä teknologisesti että maantieteellisesti.”

Lisätietoja:

Valoo: johtaja, rakentaminen, Juha Kirmanen, press@valoo.fi
Rautatieto: liiketoimintajohtaja Petteri Heusala, 040-709 0816, petteri.heusala@rautatieto.fi

Rautatieto kytkee runkokaapeleita Etelä-Suomessa

28.3.2024    

Loppuvuodesta 2023 käynnistyi runkokaapelien uudistusurakka, jossa Rautatiedon vastuulla on uusien kaapeleiden kytkentä ja käyttöönotto kolmen kunnan alueella Etelä-Suomessa.

Rautatieto suuntasi vuodenvaihteessa pääkaupunkiseudulle, kun Väyläviraston tilaama runkokaapeliurakka alkoi. Urakassa uusitaan vanhoja runkokaapeleita Helsingin Huopalahden ja Espoon Kauklahden välisellä radalla sekä Lahdessa.

Rautatieto vastaa runkokaapeleiden kytkennästä ja käyttöönotosta – kaapeleiden asentaminen kaapelireitteihin hoitui eri urakoitsijan toimesta. Ensimmäiset käyttöönotot suoritettiin tammikuun lopussa Huopalahdessa.

– Hanke on mielenkiintoinen, sillä totutusti rakentamisen hankkeissa luodaan uutta. Tässä projektissa olemme päässeet kunnostamaan turvalaitteiden kriittisiä kohtia rataosille, minkä ansiosta kunnossapidon vikakäyntien tarve vähenee ja laitteiden toimintavarmuus paranee. Käyttöönotot ovat jo hyvällä mallilla, ja niiden on tarkoitus valmistua nyt tässä maaliskuun loppupuolella, sanoo Sami Uitto, Rautatiedon turvalaite- ja vahvavirtapuolen projektipäällikkö.

Ennen käyttöönottojen aloittamista kartoitettiin, millaisia turvalaitteita kaapeleiden perässä on, jotta kytkentätöiden vaikutukset raideliikenteeseen pystyttiin kunnolla arvioimaan. Uiton mukaan vilkkaasti liikennöidyllä alueella työskentely on vaatinut paljon yhteensovittamista.

– Olemme tehneet aktiivisesti yhteistyötä muiden urakoitsijoiden kanssa, jotta ratatyöt saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ilman suurempia liikennekatkoja, Uitto kertoo.

– Töitä tehdään noin 2–3 tunnin pätkissä, joten työ on hyvin hektistä. Sujuvassa yhteistyössä aikataulullisista haasteista on kuitenkin selvitty hyvin, hän lisää.

Takana yli vuosi Sundström-konsernissa – yrityskauppa tuonut mukanaan runsaasti etuja

12.12.2023   

Yhteistyö Rautatiedon ja Sundströmin välillä on ollut tiivistä vuoden 2022 yrityskauppojen jälkeen. Kyky tarjota yhdessä täyden palvelun rautatieurakoita on tuonut etuja sekä konsernille että asiakkaille.

On kulunut yli vuosi siitä, kun Sundström osti Rautatiedon kesällä 2022. Mennyt reilu vuosi samassa konsernissa on tuonut mukanaan useita yhteisiä projekteja sekä lukuisia hyötyjä. Yhteistyö onkin osoittautunut aidoksi win-win-tilanteeksi.

– Rautatieto on hyötynyt paitsi Sundströmin suuremmista tilausvolyymeistä ja urakoista, myös konsernitason johtamisesta. Yhteisten käytäntöjen myötä toiminnastamme on tullut entistä systemaattisempaa, kertoo Rautatiedon toimitusjohtaja Petri Rönneikkö.

– Sundströmille Rautatieto on puolestaan ollut ratarakentamisen täydentävä lenkki. Rautatiedon turvalaite- ja sähkörataosaamisen ansiosta pystymme konsernina tarjoamaan täyden palvelun rautatieurakoita, sanoo Sundströmin radanrakennusyksikön johtaja Emil Sundström.

Rautatieto ja Sundström ovat vieneet yhdessä Seinäjoen raakapuuterminaalin rakennusurakkaa eteenpäin.

Kaksi suurta yhteistä projektia

Rautatieto ja Sundström ovat yrityskaupan jälkeen tehneet yhteistyötä monissa projekteissa, joista suurimmat ovat Seinäjoen ja Nuojuan raakapuuterminaalit. Nuojuan terminaali on osittain vielä suunnitteluvaiheessa, mutta syksyllä 2022 käynnistyneessä Seinäjoen projektissa ollaan jo loppusuoralla.

– Yhteistyömme on sujunut erinomaisesti. Siinä missä Sundström huolehtii kaikesta kiskon pinnasta alaspäin, huolehtii Rautatieto töistä kiskon pinnasta ylöspäin. Urakkaa on viety Seinäjoen työmaalla eteenpäin yhdessä ja yhteistyötä on tehty molempiin suuntiin, Sundström ja Rönneikkö summaavat.

Tavoitteena kilpailukyvyn jatkuva vahvistaminen

Yrityskaupan myötä Sundström on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen yhä parempaa ja kattavampaa palvelua. Konsernin tavoitteena on yhdessä muuttua entistä kilpailukykyisemmäksi tulevaisuudessa.

– Yhteisten projektien myötä pystymme arvioimaan laatua sekä kartoittamaan tehokkaimmat toimintatavat, mikä tuo luonnollisesti etuja myös asiakkaillemme, huomauttaa Rönneikkö.

– Konsernin avoin ilmapiiri ja luottamus luovat vahvan pohjan jatkuvalle kehittämiselle sekä projektien nopealle edistämiselle, Sundström lisää.

Seinäjoen raakapuuterminaalin järjestelyraiteet.

Rautatiedon historian mittavin turvalaitehanke etenee Nuojualla

18.10.2023  

Rautatieto vastaa Nuojuan raakapuun kuormauspaikalle tulevan radan liikennepaikan turvalaitejärjestelmästä. Mittavassa hankkeessa siirrytään pian suunnitteluvaiheesta toteutukseen.

Vaalan Nuojualle nousee parhaillaan raakapuun kuormauspaikka. Sundströmin vetämän infrahankkeen yhteydessä rakennetaan runsaasti uutta junarataa, jonka sähköistyksestä sekä turvalaitetekniikasta vastaa Rautatieto. Turvalaitehanke toteutetaan omana ST-urakkanaan (suunnittele ja toteuta), ja suunnittelutyöt ovat täydessä höyryssä.

– Tämä on meille tärkeä merkkipaalu – kyseessä on historiamme suurin turvalaitehanke. Aloitimme suunnittelun heti tehtyämme sopimuksen Väyläviraston kanssa toukokuussa, ja tarkoitus on polkaista toteutusvaihe käyntiin loppuvuodesta, kertoo hankkeen projektipäällikkönä sekä turvalaite- ja vahvavirtaliiketoimintajohtajana  toimiva Juuso Kumpulainen.

Monipuolinen osaaminen tarpeen

Hankkeen toteutus alkaa releasetinlaitteen kasaamisella. Laite tulee toimimaan ohjauskeskuksena rataliikenteelle ja uudelle liikennepaikalle asennettaville turvalaitteille. Vapaanaolon valvonnan osalta liikennepaikka toteutetaan raidevirtapiireillä ja suojastuksen rajapintaan suunnitellaan akselinlaskentaa.

– Hankkeessa on lukuisia muitakin rajapintoja, joiden suunnittelu, määrittäminen ja käyttöönotto vaatii suuren määrän eri sidosryhmiä sekä yhteensovitusta, sanoo Kumpulainen.

Asetinlaitteena hankkeessa käytetään vapaakytkentäistä Siemens DrS -releasetinlaitetyyppiä.

– Vaikka kyseessä onkin vielä aika yleinen asetinlaitetyyppi maassamme, harvan yrityksen sisällä on edelleen osaamista toimittaa sen laadukas suunnittelukokonaisuus – sekä toteuttaa laitteen kasaaminen rajapinnat ja ulkolaitetyöt huomioiden.

– Olen tyytyväinen, että olemme saaneet eri hankkeissa siirrettyä talon sisällä DrS-asetinlaiteosaamista niin suunnittelijoille kuin myös asentajille. Nyt tälle osaamiselle on näytön paikka.

Asetinlaitteen ja sille alihankkijalta tilatun rakennuksen valmistuttua hankkeessa siirrytään kaapelointiin ja turvalaitteiden asennukseen. Kytkentöjen ja testausten jälkeen hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Konserni puhaltaa yhteen hiileen

Koska sekä Rautatiedolla että emoyhtiö Sundströmillä on meneillään kuormauspaikalla omat ST-urakat, vaatii se molemmilta osapuolilta paljon yhteensovittamista.

– Sundström on täydessä työn touhussa kuormausalueen infran kanssa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä turvalaitehankkeen suunnittelun aikana, jotta molempia hankkeita voidaan edistää tehokkaasti yhtä aikaa eteenpäin. Aikataulut onkin saatu sovitettua hyvin yhteen, Kumpulainen toteaa.

Kumpulaisen mukaan Sundströmin ja Rautatiedon haaveissa on ollut toteuttaa tällainen suuri kokonaisuus oman konsernin voimin, ja nämä Nuojuan hankkeet ovatkin yritysten mittavin yhteistyö tähän mennessä.

– Kun hoidamme tämän laadukkaasti maaliin, on saadun kokemuksen pohjalta hyvä jatkaa kohti yhä suurempia projekteja.

Rautatieto toteutti kahden uuden liikennepaikan turvalaitteiden ulkolaitetyöt.

Isot kuituverkkohankkeet luovat työpaikkoja Rautatiedolla

21.06.2023 

Suomen kuituverkkobuumi näkyy vahvasti myös Rautatiedolla – tekemistä riittää niin pienten kuin suurtenkin kuituverkkoprojektien parissa. Valokuidun kasvavan kysynnän myötä lisääntyy myös yrityksen tarve uusille työntekijöille.

Rautatiedon tietoliikenneverkkoihin erikoistuneella yksiköllä riittää vauhtia. Erityisesti kuituverkkojen parissa työskentelevä yksikkö on toteuttanut lähiaikoina laajamittaisia projekteja niin asutuskeskuksille, teollisuudelle, konesaleille kuin rautatieliikenteellekin. Joukkoon on mahtunut muun muassa useita koko kunnan laajuisia kuituverkkotöitä sekä konesaliasennuksia lattiasta kattoon.

– Suomessa on hyvin suuri kuituverkkobuumi, ja uutta verkkoa rakentuu koko ajan lisää. Tällä hetkellä teemme isolle teleoperaattorille noin 300 kilometrin edestä runkoverkkojen teletöitä kartoituksineen ja dokumentointeineen, kertoo Rautatiedon Tietoliikenneverkot-yksikön liiketoimintajohtaja Petteri Heusala.

– Olemme lähiaikoina asentaneet paljon myös voimajohtoihin valokuitu-ukkosjohtimia (OPGW), joissa valokaapelit ovat ukkosjohtimen sisällä, lisää Petri Laitinen, Tietoliikenneverkot-yksikön tuotantojohtaja.

Kasvava tarve työntekijöille

Kuituverkkojen korkean kysynnän ja Rautatiedon kasvutavoitteiden myötä yrityksen Tietoliikenneverkot-yksikön tarve uusille osaajille kasvaa nopeasti.

– Eri puolilla Suomea toimivassa tiimissämme on tällä hetkellä 15 vakituista sekä kolme kesätyöntekijää, ja rekrytoimme koko ajan lisää, Laitinen sanoo.

Vaikka aiempi kokemus kuituverkkojen asennuksesta ja soveltuva koulutuspohja ovat hakijoille hyödyksi, kertoo Heusala myös työssäoppimisen olevan mahdollisuus.

– Koska näissä hommissa pääsee itse päättämään työskentelytahtinsa ja asennustöitä tehdään sadoissa kohteissa, on tärkeintä, että hakijalta löytyy itseohjautuvuutta, tehokkuutta sekä neuvottelukykyä. Työpaikka voi siis löytyä, vaikkei olisi aiemmin kuitua hitsannutkaan.

Kiikarissa kokonaisurakat

Tietoliikenneverkot-yksikkö hakee kasvua myös siirtymällä tarjoamaan lähitulevaisuudessa kokonaisurakoita erilaisten yhteistyökumppaneiden, kuten Sundströmin kanssa.

– Tällöin asiakas saa sekä verkkojen asennus- että maanrakennustyöt kätevästi yhdellä sopimuksella, Laitinen toteaa.

Rautatieto korjasi kuituvian, ja juna pääsi Oulusta ajoissa liikkeelle.

Rautatiedon suurin radan sähköistysprojekti lähti käyntiin

24.04.2023

Seinäjoelle rakentuu parhaillaan raakapuun kuormauspaikka. Rautatieto huolehtii sitä varten rakennettavan radan sähköistystöistä, joiden suunnittelu on jo alkanut yhdessä Sundströmin kanssa.

Viime vuoden syksyllä käynnistyi Seinäjoella merkittävä projekti, kun Rautatiedon omistajayritys Sundström aloitti suuren raakapuun kuormauspaikan rakentamisen Palonevalle. Sundström vastaa projektissa niin maanrakennuksesta, asfaltoinnista kuin radanrakennuksestakin, kun taas Rautatieto pitää huolta radan sähköistyksestä.

– Kyseessä on Rautatiedon ja Sundströmin ensimmäinen yhteinen projekti – ja samalla Rautatiedon historian suurin radan sähköistysprojekti. Radanrakennus alkoi jo aiemmin keväällä, ja sähköistyksen suunnittelutyöt ovat parhaillaan meneillään, kertoo Rautatiedon sähköratarakentamisen liiketoimintajohtaja Christian Ahonen.

5 kilometriä sähköistettävää rataa

Projektissa rakennetaan yhteensä seitsemän kilometriä uutta rataa, josta noin viisi kilometriä sähköistetään. Uusi rataosuus haarautuu nykyisestä pääradasta, ja tulee viemään suoraan kuormauskentälle. Rata sähköistetään kentän alkupäähän asti.

– Sähköistystyöt aloitetaan alkukesästä pylväsasennuksilla. Projektin on tarkoitus valmistua marraskuussa 2023, sanoo Ahonen.

Yhteistyö Sundströmin kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia

Ahosen mukaan Rautatiedon ja Sundströmin yhteistyö luo mahdollisuuksia molemmille yrityksille. Seinäjoen projekti tarjoaa loistavan tilaisuuden kehittää yhteistyömallia edelleen.

– Meille rautatietolaisille yhteistyö merkitsee esimerkiksi tämän Seinäjoen projektin kaltaisia suurempia hankkeita sekä entistä parempaa mahdollisuutta viedä sähköratarakentamisen liiketoimintaa eteenpäin.

Myös Sundströmin radanrakennusyksikön johtaja Emil Sundström näkee yhteistyössä paljon etuja.

– Voimme nyt tarjota asiakkaille koko radanrakennuspaketin sähköistyksineen, mikä tekee projektien toteuttamisesta huomattavasti helpompaa. Seinäjoen projektin sähköistystöiden suunnittelu on lähtenyt yhteistyössä oikein hyvin käyntiin, Sundström toteaa.

– Myös tilaajan näkökulmasta kommunikointi urakoitsijoiden kanssa on sujuvampaa, kun yhdestä paikasta saa kaiken, lisää Ahonen.

Voit lukea Seinäjoen projektista lisää Sundströmin ja Väyläviraston sivuilta.

Christian Ahosesta sähköratarakentamisen liiketoimintajohtaja

21.03.2023

15 vuotta sähköratojen parissa työskennellyt Christian Ahonen aloitti uudessa tehtävässään Rautatiedolla maaliskuun alussa.

Rautatiedon uudeksi sähköratarakentamisen liiketoimintajohtajaksi on nimitetty maaliskuussa 2023 Christian Ahonen. Tietotekniikan insinööriksi opiskellut Ahonen on työskennellyt sähköratojen parissa vakituisesti vuodesta 2008.

– Viimeiseen 15 vuoteen on mahtunut paljon. Olen ollut niin sähkörata-asentajana Eltelillä, käyttöpäivystäjänä sähköradan käyttökeskuksessa kuin sähkörata- ja vahvavirtapuoleen erikoistuneena konsulttina Rambollissa, Ahonen sanoo.

Rautatietoon Ahonen tutustui konsultin työssään, ja päätti tarttua tilaisuuteen kuultuaan avoimesta liiketoimintajohtajan paikasta. Uudessa virassaan Ahonen vastaa sähkörataurakoiden kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Samalla tavoitteena on kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa.

Ahonen on ottanut uuden toimenkuvansa vastaan hyvin odottavaisin mielin.

– Vaikka olen työskennellyt sähköratapuolella jo pitkään, tuo tämä työ mukanaan myös paljon uutta ja mielenkiintoisia projekteja. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä esimerkiksi suuren omistajayrityksemme Sundströmin kanssa – tällä hetkellä viemme eteenpäin kahta yhteistä rataprojektia.

Rautatiedon uusi kehityshanke

01.06.2022

Hankkeen julkinen nimi

Laitetilan sähkönsyöttö

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään sähkönsyöttöratkaisu laitetiloille

Hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on kehittää nykyiseen sähköratainfrastruktuuriin ilman muutoksia asennettavissa olevat sähkönsyöttölaitteisto, jolla saadaan syötettyä riittävä virta tukiasema- tai turvalaitetilaan.

TIEDOTE YRITYSKAUPASTA

01.07.2022

Sundström Ab Oy on ostanut Rautatieto Oy:n koko osakekannan 30.6.2022 toteutetullayrityskaupalla. Yrityskaupan jälkeen Rautatiedon toiminta jatkuu normaalisti 1.7.2022 alkaen osana Sundström -konsernia. Järjestely ei vaikuta yhtiön asiakassuhteisiin eikä yhteistyökumppanuuksiin. Myös Rautatiedon henkilöstö, asiakassopimukset ja kalusto sekä toiminimi säilyvät ennallaan. Sundström Ab Oy on vuonna 1966 perustettu perheyhtiö, jolla on viime vuosina ollut hyvä kasvu. Sundström toimii infra-alalla ja liiketoiminta-alueet ovat maanrakennus, radanrakennus, asfaltointi ja murskaus. Sundström toteuttaa projekteja ympäri Suomea ja vuoden 2021 liikevaihto oli 82,7 M€. “Nyt toteutettu kauppa on Sundströmin kannalta strategisesti tärkeä. Olemme viime vuosina investoineet merkittävästi ratakalustoon ja tämä kauppa on luonnollinen jatke meidän radanrakennus liiketoiminnan kehittämisessä “, kertoo Sundströmin toimitusjohtaja Tommy Wikman. ”Uudella kokonaisuudella pystymme palvelemaan asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä kokonaisvaltaisemmin ja sen lisäksi yrityskauppa vahvistaa asemaamme entisestään radanrakennus liiketoiminnassa ”, toteaa Wikman.

Vuonna 2011 perustettu Rautatieto Oy tuottaa rautateiden turva- ja sähköratalaitteisiin erikoistuneita konsultointi-, suunnittelu- ja urakointipalveluita sekä tietoliikenneverkkojen suunnittelua ja rakentamista. Rautatiedon osaaminen kattaa lähes kaikki Suomen rautateillä käytössä olevat liikenteenohjausjärjestelmät ja valvontalaitteet.

Rautatieto on voimakkaan kasvun vaiheessa ja nyt toteutettu yrityskauppa tukee hyvin sen tavoitetta olla mukana rautatieverkon digitalisaatiossa suunnannäyttäjänä ja uudistajana. “Toteutetun yrityskaupan jälkeen voimme paremmin vastata rautatieympäristössä muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Vahva kokonaispalvelutarjonta antaa meille mahdollisuuden löytää uusia innovatiivisia palvelumuotoja ja asiakkuuksia. Lisäksi vahva konserni antaa henkilökunnallemme varmuutta tulevaisuudesta ja avaa uusia mahdollisuuksia”, toteaa Rautatiedon hallituksen puheenjohtaja Arto Nivala.

“Tämän yrityskaupan myötä otamme merkittävän askeleen kohti visiotamme toimialan uudistajana. Rautatiesektorin urakointipalveluiden ja tietoliikenneverkonrakentamisen liiketoimintojen välillä tulee olemaan tulevaisuudessa entistä suurempi synergia. Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta päästä osaksi suurempaa konsernia, joka antaa meille mahdollisuuden päästä entistä paremmin palvelemaan kaikkia asiakkaitamme”, kommentoi Rautatiedon toimitusjohtaja Petri Rönneikkö. Sundströmin päätoimipaikka on Lepplaxissa, Pedersöressä. Rautatiedolla on tällä hetkellä neljä toimipaikkaa: päätoimipaikka Oulussa ja muut toimipaikat Riihimäellä, Pihtiputaalla sekä Vantaalla. Yrityskaupan myötä Sundström -konserni työllistää jatkossa yhteensä n. 200 työntekijää.

Lisätietoa yrityskaupasta antavat:

Sundström Ab OY, toimitusjohtaja Tommy Wikman
tommy.wikman(at)sundstroms.fi
040 587 9671

Rautatieto Oy, toimitusjohtaja Petri Rönneikkö
petri.ronneikko(at)rautatieto.fi
040 709 6962