INTRA

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä

Rautatieto Oy toteutti yhtiön toiminnan kehittämishankkeen, jossa rakennettiin liiketoiminta-alusta tulevaisuuden kannattavaa kasvua varten. Alustan oleellisia asioita olivat sähköisen tiedonhallinnan kehittäminen, uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto, prosessien digitalisointi ja optimointi.

Rautatieto Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Rautatieto Oy:n toimitusjohtajana on kesällä 2019 aloittanut Petri Rönneikkö (s. 1969).

Rönneikkö tulee toimitusjohtajan tehtävään pitkällä liikennealan kokemuksella, hän on toiminut vajaan 20 vuoden ajan johtajana Väylävirastossa ja sitä edeltävissä liikennehallinnon virastoissa. Rönneiköllä on laaja johtamiskokemus sekä erittäin hyvä liikennesektorin tuntemus.

“Liikenne eri muodoissaan on aina kiinnostanut minua ammatillisesti ja olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla keskeisissä rooleissa Väyläviraston ja sitä edeltävien organisaatioiden mukana kehittämässä ja johtamassa suomalaista liikennejärjestelmää. Uusien haasteiden myötä olen erittäin tyytyväinen voidessani nyt päästä jatkamaan Rautatiedon kehittämistä yhä vahvemmaksi ja merkittävämmäksi toimijaksi omalla alallaan”, toteaa Rönneikkö.

Yrityksen aiempi toimitusjohtaja Arto Nivala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja projektipäällikkönä vaativissa asiantuntijuutta vaativissa projekteissa. Rautatieto on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. ”Yrityksellä on kuitenkin paljon kasvupotentiaalia ja toimitusjohtajavaihdoksen kautta pystymme edelleen kehittämään Rautatiedon operatiivisia toimintoja”, kertoo Arto Nivala