IR141013 Kankaan liikennepaikan turvalaitetyöt

Sijaintipaikkakunta: Kangas (Ylivieska)

Rakennuttaja/tilaaja: Liikennevirasto

Sisällön kuvaus: Kankaan liikennepaikan kokonaisuuteen kuului Rautatiedon osalta turvalaitteiden muutos- ja kytkentäsuunnittelu, kytkentä ja vaiheittaiset oman työn tarkastukset ennen vaiheittaisia liikenteelle luovutuksia, turvalaitteiden turvallisuustason muutostyöt. Edellä mainitut muutokset toteutettiin  Siemensin DrS tyyppiseen releasetinlaitteeseen. Lisäksi materiaalihankinnat, kaapit maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, kaikkien ulkolaitekaappien uusiminen, opastinmastot maajalkoineen ja niiden turvalaitetarvikkeet, baliisien ohjelmointi ja asennus sekä JKV-koodaimet.
Myös runkokaapeloinnin järjestelmäkytkennät, paikalliskaapeloinnin hankinta-, asennus- ja kytkentätyöt,
releasetinlaitteen muutosten vaiheittaiset käyttöönottotarkastukset (oman työn varmennus) ennen tilaajan suorittamia erillisiä käyttöönottotestejä sekä liikenteelle luovutusta kuului projektiin.

Työhön kuului lisäksi kaiken nykyisen turvalaitedokumentaation muuttaminen CAD –formaattiin ja dokumentaation ajantasaisuuden tarkastaminen, radan merkkien suunnittelu ja rakentaminen RATO17 mukaisesti esiopastimien välille kilometrivälille 640+040 ….645+100, asetinlaitteen turvallisuusperustelun laatiminen (Specific Application Safety Case) soveltaen standardin EN 50129 vaatimuksia. Urakoitsija toimitti myös urakan loppudokumentaationa safety case –dokumentin ja arviointilaitoksen hyväksymän turvallisuuden arviointikertomuksen.

Asetinlaitejärjestelmän vaihteenlämmityksien ohjauksien ja ilmaisujen muuttaminen Liikenneviraston julkaisun B17 mukaiseksi kuului myös työnkuvaan, jonka rajauksena toimi liikenteen kauko-ohjausjärjestelmän I/O -rajapinta. Kauko-ohjausjärjestelmän vaiheittainen muutossuunnittelu ja I/O -telineen muutostyöt materiaaleineen oli myös osana projektikokonaisuutta.

Hanke toteutettiin suunnittele ja toteuta -periaatteella. Suunnittelun osuus kokonaistyömäärästä oli 23%.

Hankkeen sopimussumma 0,8M€

Kesto: 13kk

Valmistumisajankohta: 06/2015